Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phụ nữ Yên Bái học tập và làm theo lời Bác

19:28 | 07/07/2018 161 lượt xem