Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phỏng vấn lãnh đạo Sở Y tế về điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh ngoài BHYT

19:36 | 21/05/2019 52 lượt xem