TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Phỏng vấn đồng chí Dương Văn Thống- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh- Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

19:08 | 13/04/2016 1,253 lượt xem