Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến sơ duyệt Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái

18:24 | 14/10/2019 89 lượt xem