Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến sơ duyệt Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái

18:24 | 14/10/2019 58 lượt xem