Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm ở xã Yên Hưng, huyện Văn Yên

18:09 | 16/06/2019 96 lượt xem