Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM

19:17 | 19/11/2018 180 lượt xem