Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM

19:17 | 19/11/2018 161 lượt xem