Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Phát huy các mô hình Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

21:52 | 02/08/2018 336 lượt xem