Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Phát huy các mô hình Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

21:52 | 02/08/2018 355 lượt xem