Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nước mắt mẹ già nuôi con tâm thần, cháu nội thiểu năng trí tuệ

18:36 | 26/08/2017 264 lượt xem