LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Nông dân thị xã Nghĩa Lộ tập trung sản xuất vụ mùa

19:53 | 06/06/2019 239 lượt xem