Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nông dân huyện Lục Yên tập trung thu hoạch lúa mùa

20:23 | 08/10/2018 187 lượt xem