Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Những tấm gương Bí thư Chi bộ tiêu biểu của TP Yên Bái

18:47 | 27/06/2018 319 lượt xem