Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Nhịp sống mới nơi rẻo cao Nậm Búng

14:22 | 12/12/2015 861 lượt xem