Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Nhân rộng mô hình liên kết sản xuất trong xây dựng nông thôn mới

18:45 | 17/10/2019 88 lượt xem