Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngôi nhà mơ ước của hai mẹ con chị Triệu Thị Tập

19:22 | 16/09/2017 232 lượt xem