LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV

19:43 | 22/05/2018 611 lượt xem