Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV

19:43 | 22/05/2018 555 lượt xem