Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ngày hội việc làm, tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2019

19:23 | 17/05/2019 71 lượt xem