Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép

16:56 | 15/08/2019 193 lượt xem