Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Năm 2015: Toàn tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 21 dự án FDI

19:51 | 16/01/2016 465 lượt xem