Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mùa xuân tuổi thơ ước mơ

14:39 | 25/02/2015 1,490 lượt xem