LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Mít tinh tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019

20:08 | 25/04/2019 197 lượt xem