Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Mái trường ươm hương sắc của núi rừng

14:00 | 16/11/2015 1,608 lượt xem