Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lực lượng Kiểm lâm xử lý 56 vụ vi phạm lâm luật

19:22 | 16/05/2018 183 lượt xem