Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018

19:15 | 16/05/2018 643 lượt xem