Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Lễ hội đền Nhược Sơn xã Châu Quế Hạ huyện Văn Yên

19:10 | 18/02/2017 1,171 lượt xem