LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Lan tỏa Chỉ thị 05 ở huyện vùng cao Trạm Tấu

15:11 | 04/08/2019 257 lượt xem