LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Sư đoàn Bộ binh 355, Quân khu 2

18:14 | 02/05/2019 643 lượt xem