Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn

19:24 | 21/10/2019 75 lượt xem