HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện Trạm Tấu

16:59 | 06/07/2019 208 lượt xem