HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Yên Bình khóa XX

11:09 | 15/07/2019 268 lượt xem