HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Kỳ họp thứ 10 - HĐND thị xã Nghĩa Lộ

18:26 | 22/07/2019 181 lượt xem