HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Kiểm tra diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã tại huyện Trấn Yên.

20:03 | 26/07/2019 181 lượt xem