Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Khi nhà nông đưa sen vào làm du lịch

19:55 | 31/07/2017 429 lượt xem