HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Khánh thành 2 cầu treo tại xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu

18:45 | 16/09/2018 624 lượt xem