Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức việc, nhà tu hành các tôn giáo

11:32 | 19/09/2019 144 lượt xem