HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho chức việc, nhà tu hành các tôn giáo

11:32 | 19/09/2019 129 lượt xem