KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Huyện Văn Chấn hoàn thành Hội thi kể chuyện về Bác Hồ cấp cơ sở

19:54 | 16/07/2019 232 lượt xem