Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Huyện Trấn Yên phấn đấu gieo cấy gần 2.500 ha lúa mùa

19:26 | 13/06/2018 168 lượt xem