Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Lục Yên triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2018

20:40 | 18/09/2018 68 lượt xem