Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Huyện Lục Yên đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản

19:49 | 04/04/2019 1,244 lượt xem