Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thi Kể chuyện những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác

15:51 | 01/10/2018 436 lượt xem