Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng" khối thi đua THPT số 2

19:49 | 20/02/2017 608 lượt xem