HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - cụm thi số 6

18:46 | 20/05/2019 341 lượt xem