Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - cụm thi số 6

18:46 | 20/05/2019 273 lượt xem