Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Hội thảo "Đổi mới và đa dạng thông tin trên sóng PTTH Yên Bái".

19:16 | 14/06/2018 209 lượt xem