HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

10:59 | 20/09/2019 501 lượt xem