HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Hội nghị thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái

19:22 | 04/05/2019 234 lượt xem