Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Hội nghị thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái

19:22 | 04/05/2019 247 lượt xem