LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

19:12 | 10/06/2019 137 lượt xem