Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Hội nghị nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng Cụm Thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc

17:59 | 30/05/2019 100 lượt xem