Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hội nghị giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan khối Nội chính

19:28 | 07/07/2018 231 lượt xem