Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Hoàn cảnh đáng thương của cháu Đặng Bảo Ngọc mồ côi cả cha lẫn mẹ

19:49 | 20/02/2017 757 lượt xem