Kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám & quốc khánh 2/9

Hoàn cảnh cơ cực của gia đình chị Lò Thị Sính

19:43 | 31/12/2016 814 lượt xem