Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn

19:07 | 07/11/2019 24 lượt xem